Janusz Michalski - fotograf  fot. Marta Śmigielska : janusz michalski, fotograf Janusz Michalski fotograf  fot. Hanna Kaup Janusz Michalski fotograf  fot. Marta Szklarska : janusz michalski, fotograf Janusz Michalski  fotograf : janusz michalski, fotograf Nad morzem Janusz Michalski  Na podbydgoskich łąkach
Nad Zatoką Pucką Janusz Michalski w lesie  Okolice Białych Błot Janusz Michalski nad Kanałem Bydgoskim  Śluza Prądy W lesie Podbydgoskie łąki Janusz Michalski  Podbydgoskie łąki